Κρόκος Κοζάνης-Σαφράν στήμονες. Βάρος 1gr

Βάρος 1 kg